Stappenplan werkstuk

Voordat je begint met je werkstuk moet je eerste een goede aanpak hebben. Hieronder staat een stappenplan waaraan je je kunt houden als je een goed werkstuk wilt maken.

Stap 1: Wat is de probleemstelling/hoofdvraag?

Dit is eigenlijk het onderwerp wat je gaat onderzoeken. Je kunt de probleemstelling ook formuleren als een vraag. Dit wordt de ook wel de hoofdvraag genoemd. Je moet eerst voor jezelf bepalen wat je precies wilt onderzoeken. Vanuit hier kun je de probleemstelling/hoofdvraag bepalen.

Stap 2: Maak de deelvragen 

Vaak is de probleemstelling of hoofdvraag nog erg breed. Daarom ga je deze onderverdelen in deelvragen. Vaak als je de deelvragen kan beantwoorden kun je ook de hoofdvraag beantwoorden.

Stap 3: Verzamel alle informatie die je hebt gevonden

Nu je de probleemstelling/hoofdvraag en de deelvragen hebt gemaakt kun je beginnen met het onderzoek. Je kunt hiervoor desk- en fieldresearch doen. Deskresearch betekent dat je op internet, boeken, kranten, tijdschriften enz. informatie gaat opzoeken. Fieldresearch betekent dat je zelf informatie op gaat doen die nog niet eerder verzameld is door bijvoorbeeld interviews te houden, een enquête te versturen, observatie te doen enz.  
Hoe meer bronnen je gebruikt, hoe betrouwbaarder je onderzoek. Schrijf alle bruikbare informatie op in APA-norm.

Stap 4: Beantwoord de deelvragen

Zodra je genoeg informatie hebt verzameld kun je je deelvragen gaan beantwoorden. Lees de gevonden informatie goed door en kijk welke informatie past bij welke deelvraag. Schrijf vervolgens op wat voor informatie je hebt gevonden per deelvraag. Aan het eind van elk hoofdstuk geef je antwoord op de deelvragen, zo heb je het grootste deel van je werkstuk al af.

Stap 5: Beantwoord de hoofdvraag

Ga terug naar je probleemstelling/hoofdvraag en kijk naar de beantwoorde deelvragen. De deelvragen die je hebt beantwoord geven als het goed is samen antwoord op de hoofdvraag. Kun je de hoofdvraag nog steeds niet beantwoorden? Dan moet je terug gaan naar de deelvragen. Misschien mis je wel een belangrijke deelvraag waardoor je de hoofdvraag niet kunt beantwoorden. 
Het antwoord op de hoofdvraag is ook meteen de conclusie, dus dit deel heb je dan ook al af.

Zodra deze stappen zijn afgerond kun je beginnen aan je werkstuk.
 

Terug naar overzicht