Samenvatting

Een samenvatting is in principe een verkorte versie van een tekst, film of gebeurtenis. Door een samenvatting te maken kun je de kernboodschap kort weergeven. De kernzin is vaak de eerste, tweede of laatste zin van de alinea. Het is belangrijk dat je de kernzin goed samenvat.

Hoe ziet een samenvatting eruit?

Een samenvatting begint vaak met een titel, inleiding en auteur gevolgd met de kerngedachte van je onderwerp. De samenvatting is op een traceerbare, chronologische en logische wijze geschreven. De lezer moet door het lezen van jouw samenvatting weten waar je verslag/scriptie over gaat. De samenvatting mag dan ook maar uit één of twee pagina's bestaan. 

Samenvatting van een scriptie

Je geeft de lezer alvast een vooruitblik zodat hij weet welke richting de scriptie uit gaat. Je dient in de verleden tijd te schrijven aangezien je onderzoek al is uitgevoerd. Tip van ons, noteer je samenvatting om deze reden ook pas als je alles af hebt. De samenvatting dient op de volgende manier opgesteld te zijn:

 • Onderwerp scriptie (eventueel samen met de hoofdvraag)
 • Aanleiding en doel onderzoek
 • Welk soort onderzoek 
 • Welk onderzoeksmethode
 • Resultaten van je onderzoek
 • Conclusie (kort en kernachtig)
 • Eventuele beperkingen en kanttekeningen

Do's

 • Weet waar de tekst over gaat die je wilt samenvatten.
 • Onderstreep belangrijke zinnen of gebruik een ander hulpmiddel door bijvoorbeeld een schema te tekenen die de structuur van de tekst weergeeft. 
 • Maak gebruik van de 5 W-vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer).
 • Geef de structuur aan met signaalwoorden, bijvoorbeeld: 'De volgende twee factoren zal ik nader toelichten'. Dit kan helpen bij het vinden van de belangrijkste informatie in die alinea.

Don'ts

 • Te veel onderstrepen
 • Een te uitgebreide samenvatting maken
 • Klakkeloos je eigen tekst overschrijven
 • Bronvermeldingen noemen

Samenvatten oefenen

Om het samenvatten van teksten te oefenen kun je het beste een stappenplan volgen. De structuur is belangrijker dan de inhoud. Dat wil zeggen dat je let op de titel, paragrafen en tussenkopjes, deze markeer je en zet je later in de samenvatting. Maak ook een overzicht van moeilijke/dikgedrukte woorden. Vervolgens ga je jouw eigen kennis toepassen in de samenvatting, het is niet erg als je dingen nu nog letterlijk overneemt aangezien je nog opzoek bent naar de kern. Probeer niet af te dwalen en blijf bij jezelf nagaan wat het onderwerp is.

Terug naar overzicht