Wat is plagiaat?

Plagiaat of 'letterdieverij' is het exact overnemen van stukken tekst, deze gebruiken in je eigen werk en te doen alsof het van jou is. Uiteraard wordt in veel stukken tekst al geschreven over onderwerpen waar al eens over geschreven is. 

Plagiaat voorkomen

Wil je alsnog exact dezelfde tekst gebruiken, dan mag dit mits je gebruik maakt van bronvermelding. Door middel van de bronvermelding geef je precies aan wat er uit de bron is overgenomen. Is de bron niet duidelijk dan is het ook mogelijk om een url te gebruiken met de geraadpleegde datum erbij.

Gevolgen van plagiaat

Plagiaat plegen is strafbaar, je kunt er zelfs een boete voor krijgen. 
Ben je student en pleeg je plagiaat, dan kan het zelfs het einde van je schoolcarière betekenen. De straffen die opgelegd kunnen worden verschillen per school. Een veel voorkomende straf is het ongeldig verklaren van je tentamen of opdracht.

Het plagiaatpercentage

Officeel mag je document geen plagiaat bevatten. Dit houdt in dat een score van 1% al te hoog is. In de praktijk controleren plagiaat checkers echter ook op geciteerde fragmenten, referentielijsten en standaardzinnen die vaak in scripties worden gebruikt. Je kunt er het beste van uit gaan dat een score van 5% of lager goed is. Met een hoog percentage betekent het namelijk niet dat er direct sprake is van plagiaat. Dit kan pas worden vastgesteld wanneer meer mensen zich over het werk gebogen hebben.
Bij veel hogescholen en universiteiten wordt helaas wel vaak alleen naar het percentage gekeken dat uit de scanner komt. Dit is niet altijd een juist besluit en men kan in beroep gaan tegen de beschuldiging.

Voorbeelden van wat als plagiaat gezien kan worden:

  • Overnemen van een groot gedeelte van een andere opdracht of onderzoek, waarbij je wat kleine dingen hebt aangepast.
  • Een volledig werk van iemand anders aanleveren met jouw naam eronder.
  • Hetzelfde werk bij meerdere vakken inleveren.
  • In het werk van iemand anders enkele woorden veranderen om een hoog percentage in de plagiaatmeter te voorkomen.
  • Herformuleren van verschillende onderzoeken zonder bronvermelding en eigen onderzoek.
  • Beweringen gebruiken uit onderzoeken die niet bestaan.
  • Verkeerd parafraseren (bijvoorbeeld te veel woorden van de orginele auteur, maar wel de juiste bronvermelding).
Terug naar overzicht