Een goed werkstuk bestaat uit?

Er zijn verschillende onderdelen waaruit een werkstuk bestaat. Hieronder worden ze één voor één beschreven.

Voorblad of titelblad

Op je voorblad of titelblad staat de titel of het vak waarvoor je het werkstuk maakt. Rechtsonder staat meestal in het klein je naam, datum, vak (als je deze nog niet hebt opgeschreven als titel) en eventueel je klas en studentnummer.

Inhoudsopgave

In de inhoudsopgave worden alle onderdelen aangegeven. Hierin staat de inleiding tot en met de bronvermelding. Je noemt elk hoofdstuk én alle paragrafen die er bij horen. Achter de onderdelen zet je het bijbehorende paginanummer.

Voorwoord

Het voorwoord is niet noodzakelijk. In het voorwoord bedank je de mensen die hebben geholpen. Verder vertel je hier waarom je het onderwerp hebt gekozen en of je het leuk vond om het werkstuk te maken. Het voorwoord hoeft niet lang te zijn en wordt pas op het einde gemaakt als alles af is.

Inleiding

In de inleiding benoem je de probleemstelling en vertel je in het kort je onderzoek. Maak de inleiding zo dat je geen antwoord geeft op de hoofdvraag en deelvragen, zo maak je de lezer namelijk nieuwsgierig.

Hoofdstukken

Elk hoofdstuk schrijf je op. Per hoofdstuk horen ook paragrafen dus deze schrijf je ook steeds op. Zo wordt alles overzichtelijk voor de lezer.

Samenvatting 

Als je een groot werkstuk maakt zou je een samenvatting van de probleemstelling en de deelvragen kunnen maken. Je geeft hier nog geen antwoord op de hoofdvraag.

Conclusie

In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvraag. Dit is meestal een kleine samenvatting.

Nawoord 

Een nawoord is eigenlijk hetzelfde als een voorwoord. Ook dit is dus niet noodzakelijk. Je schrijft nooit een voorwoord en een nawoord. Het is altijd of een voorwoord of een nawoord.

Bronvermelding 

Alle informatie die je hebt gevonden zoals, teksten, afbeeldingen, informatie uit boeken, citaties, enz. formuleer je allemaal in APA-norm anders kun je schuldig zijn aan plagiaat. Ook wordt de bronvermelding altijd in alfabetische volgorde getypt. Zo kan de lezer overzichtelijk zien waar je alle informatie vandaan hebt. 

Terug naar overzicht