Bronvermelding

Het gebruiken van een bronvermelding is van groot belang, zeker als je een scriptie of werkstuk schrijft. Wanneer de bronvermelding ontbreekt of niet goed is kan je werk afgekeurd worden vanwege plagiaat of copyrightschending. 
Door het gebruik van een bronvermelding kunnen lezers zelf beoordelen of de informatie betrouwbaar is, dit maakt jouw werkstuk professioneler en betrouwbaarder.

Hoe gebruik je de bronvermelding

Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van een bronvermelding. Dit verschilt per bron die je gebruikt.

Bronvermelding afbeelding

Als er ruimte is dan kun je de bron van de afbeelding vermelden bij de afbeelding zelf. Alle afbeeldingen krijgen een volgnummer, mocht er geen ruimte zijn bij de afbeelding dan plaats je de bronvermelding van de afbeelding in de bronnenlijst met het bijbehorende volgnummer.

Bronvermelding zonder auteur

Mocht je gebruik maken van een bron zonder auteur, maar is de auteur wel bekend van een verantwoordelijke organisatie, dan kun je deze opschrijven. Wanneer de organisatie ook niet bekend is dan schrijf je de titel van het stuk op. 

Bronvermelding tekst

APA-regels
Bronnen die je volgens de APA-regels schrijft bezitten altijd de auteursnamen en de publicatiedatum. Probeer dit tijdens het maken van je werkstuk goed bij te houden, er gaat namelijk best veel tijd in zitten als je een hele lijst op het einde moet omzetten in APA. Weet je niet hoe je een APA vermelding moet weergeven van een bron, dan zijn er veel handige sites met een APA Generator die je hierbij kunnen helpen.

Vancouver methode
Deze methode verwijst aan de hand van eindnoten. De literatuurlijst wordt vervolgens opgebouwd aan de hand van alle nummers die een eindnoot hebben.

Harvard methode
Bij deze methode vermeld je in de tekst van je verslag tussen haakjes de schrijver en het jaartal van de publicatie. 

Bronvermelding interview

Heb je het interview zelf gehouden? Dan plaats je het volledige interview in de bijlagen, je kunt verwijzen naar de bijlagen wanneer dit noodzakelijk is. Maak je gebruik van het interview van iemand anders dan gelden de normale regels voor het parafraseren of citeren van een bron.

Zie hiervoor: http://www.bronvermelding.nl/

Terug naar overzicht